Skloňovanie ďalších španielskych slovies

Skloňovanie španielskeho slovesa entender

entender = rozumieť

Infinitivo
Neurčitok
Gerundio
Slovesné podstatné meno
Participio pasado
Príčastie
entenderentendiendoentendido
Indicativo
Presente
Prítomný čas
yo (ja)entiendo
tú (ty)entiendes
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)entiende
nosotros (my)entendemos
vosotros (vy)entendéis
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)entienden
Indicativo
Pretérito perfecto simple
Jednoduchý minulý čas
Indicativo
Pretérito imperfecto
Minulý čas nedokončený
yoentendíentendía
entendisteentendías
él/ella/Ud.entendióentendía
nosotrosentendimosentendíamos
vosotrosentendisteisentendíais
ellos/ellas /Uds.entendieronentendían
Indicativo
Futuro
Budúci čas
Indicativo
Condicional
Podmieňovací spôsob
yoentenderéentendería
entenderásentenderías
él/ella/Ud.entenderáentendería
nosotrosentenderemosentenderíamos
vosotrosentenderéisentenderíais
ellos/ellas /Uds.entenderánentenderían
Subjuntivo
Presente
Spojovací spôsob prítomný
Subjuntivo
Pretérito imperfecto
Spojovací spôsob minulý
yoentiendaentendiera / entendiese
entiendasentendieras / entendieses
él/ella/Ud.entiendaentendiera / entendiese
nosotrosentendamosentendiéramos / entendiésemos
vosotrosentendáisentendierais / entendieseis
ellos/ellas /Uds.entiendanentendieran / entendiesen
Imperativo
Rozkazovací spôsob
yo / -
entiende / no entiendas
Ud.entienda / no entienda
nosotrosentendamos / no entendamos
vosotrosentended / no entendáis
Uds.entiendan / no entiendan
Indicativo
Pretérito perfecto compuesto
Predprítomný čas
Indicativo
Pretérito pluscuamperfecto
Predminulý čas
yohe entendidohabía entendido
has entendidohabías entendido
él/ella/Ud.ha entendidohabía entendido
nosotroshemos entendidohabíamos entendido
vosotroshabéis entendidohabíais entendido
ellos/ellas /Uds.han entendidohabían entendido
Indicativo
Futuro perfecto
Predbudúci čas
Indicativo
Condicional perfecto
Minulý podmieňovací spôsob
yohabré entendidohabría entendido
habrás entendidohabrías entendido
él/ella/Ud.habrá entendidohabría entendido
nosotroshabremos entendidohabríamos entendido
vosotroshabréis entendidohabríais entendido
ellos/ellas /Uds.habrán entendidohabrían entendido
Subjuntivo
Pretérito perfecto
Spojovací spôsob predprítomný
Subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto
Spojovací spôsob predminulý
yohaya entendidohubiera entendido / hubiese entendido
hayas entendidohubieras entendido / hubieses entendido
él/ella/Ud.haya entendidohubiera entendido / hubiese entendido
nosotroshayamos entendidohubiéramos entendido / hubiésemos entendido
vosotroshayáis entendidohubierais entendido / hubieseis entendido
ellos/ellas /Uds.hayan entendidohubieran entendido / hubiesen entendido
Infinitivo compuesto
Neurčitok - zložený
Gerundio compuesto
Slovesné podstatné meno - zložené
haber entendidohabiendo entendido

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven