Skloňovanie ďalších španielskych slovies

Skloňovanie španielskeho slovesa herir

herir = zraniť

Infinitivo
Neurčitok
Gerundio
Slovesné podstatné meno
Participio pasado
Príčastie
herirhiriendoherido
Indicativo
Presente
Prítomný čas
yo (ja)hiero
tú (ty)hieres
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)hiere
nosotros (my)herimos
vosotros (vy)herís
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)hieren
Indicativo
Pretérito perfecto simple
Jednoduchý minulý čas
Indicativo
Pretérito imperfecto
Minulý čas nedokončený
yoheríhería
heristeherías
él/ella/Ud.hirióhería
nosotrosherimosheríamos
vosotrosheristeisheríais
ellos/ellas /Uds.hirieronherían
Indicativo
Futuro
Budúci čas
Indicativo
Condicional
Podmieňovací spôsob
yoheriréheriría
herirásherirías
él/ella/Ud.heriráheriría
nosotrosheriremosheriríamos
vosotrosheriréisheriríais
ellos/ellas /Uds.heriránherirían
Subjuntivo
Presente
Spojovací spôsob prítomný
Subjuntivo
Pretérito imperfecto
Spojovací spôsob minulý
yohierahiriera / hiriese
hierashirieras / hirieses
él/ella/Ud.hierahiriera / hiriese
nosotroshiramoshiriéramos / hiriésemos
vosotroshiráishirierais / hirieseis
ellos/ellas /Uds.hieranhirieran / hiriesen
Imperativo
Rozkazovací spôsob
yo / -
hiere / no hieras
Ud.hiera / no hiera
nosotroshiramos / no hiramos
vosotrosherid / no hiráis
Uds.hieran / no hieran
Indicativo
Pretérito perfecto compuesto
Predprítomný čas
Indicativo
Pretérito pluscuamperfecto
Predminulý čas
yohe heridohabía herido
has heridohabías herido
él/ella/Ud.ha heridohabía herido
nosotroshemos heridohabíamos herido
vosotroshabéis heridohabíais herido
ellos/ellas /Uds.han heridohabían herido
Indicativo
Futuro perfecto
Predbudúci čas
Indicativo
Condicional perfecto
Minulý podmieňovací spôsob
yohabré heridohabría herido
habrás heridohabrías herido
él/ella/Ud.habrá heridohabría herido
nosotroshabremos heridohabríamos herido
vosotroshabréis heridohabríais herido
ellos/ellas /Uds.habrán heridohabrían herido
Subjuntivo
Pretérito perfecto
Spojovací spôsob predprítomný
Subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto
Spojovací spôsob predminulý
yohaya heridohubiera herido / hubiese herido
hayas heridohubieras herido / hubieses herido
él/ella/Ud.haya heridohubiera herido / hubiese herido
nosotroshayamos heridohubiéramos herido / hubiésemos herido
vosotroshayáis heridohubierais herido / hubieseis herido
ellos/ellas /Uds.hayan heridohubieran herido / hubiesen herido
Infinitivo compuesto
Neurčitok - zložený
Gerundio compuesto
Slovesné podstatné meno - zložené
haber heridohabiendo herido

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven