Skloňovanie ďalších španielskych slovies

Skloňovanie španielskeho slovesa saber

saber = vedieť

Infinitivo
Neurčitok
Gerundio
Slovesné podstatné meno
Participio pasado
Príčastie
sabersabiendosabido
Indicativo
Presente
Prítomný čas
yo (ja)
tú (ty)sabes
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)sabe
nosotros (my)sabemos
vosotros (vy)sabéis
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)saben
Indicativo
Pretérito perfecto simple
Jednoduchý minulý čas
Indicativo
Pretérito imperfecto
Minulý čas nedokončený
yosupesabía
supistesabías
él/ella/Ud.suposabía
nosotrossupimossabíamos
vosotrossupisteissabíais
ellos/ellas /Uds.supieronsabían
Indicativo
Futuro
Budúci čas
Indicativo
Condicional
Podmieňovací spôsob
yosabrésabría
sabrássabrías
él/ella/Ud.sabrásabría
nosotrossabremossabríamos
vosotrossabréissabríais
ellos/ellas /Uds.sabránsabrían
Subjuntivo
Presente
Spojovací spôsob prítomný
Subjuntivo
Pretérito imperfecto
Spojovací spôsob minulý
yosepasupiera / supiese
sepassupieras / supieses
él/ella/Ud.sepasupiera / supiese
nosotrossepamossupiéramos / supiésemos
vosotrossepáissupierais / supieseis
ellos/ellas /Uds.sepansupieran / supiesen
Imperativo
Rozkazovací spôsob
yo / -
sabe / no sepas
Ud.sepa / no sepa
nosotrossepamos / no sepamos
vosotrossabed / no sepáis
Uds.sepan / no sepan
Indicativo
Pretérito perfecto compuesto
Predprítomný čas
Indicativo
Pretérito pluscuamperfecto
Predminulý čas
yohe sabidohabía sabido
has sabidohabías sabido
él/ella/Ud.ha sabidohabía sabido
nosotroshemos sabidohabíamos sabido
vosotroshabéis sabidohabíais sabido
ellos/ellas /Uds.han sabidohabían sabido
Indicativo
Futuro perfecto
Predbudúci čas
Indicativo
Condicional perfecto
Minulý podmieňovací spôsob
yohabré sabidohabría sabido
habrás sabidohabrías sabido
él/ella/Ud.habrá sabidohabría sabido
nosotroshabremos sabidohabríamos sabido
vosotroshabréis sabidohabríais sabido
ellos/ellas /Uds.habrán sabidohabrían sabido
Subjuntivo
Pretérito perfecto
Spojovací spôsob predprítomný
Subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto
Spojovací spôsob predminulý
yohaya sabidohubiera sabido / hubiese sabido
hayas sabidohubieras sabido / hubieses sabido
él/ella/Ud.haya sabidohubiera sabido / hubiese sabido
nosotroshayamos sabidohubiéramos sabido / hubiésemos sabido
vosotroshayáis sabidohubierais sabido / hubieseis sabido
ellos/ellas /Uds.hayan sabidohubieran sabido / hubiesen sabido
Infinitivo compuesto
Neurčitok - zložený
Gerundio compuesto
Slovesné podstatné meno - zložené
haber sabidohabiendo sabido

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven