El miércoles de la semana de fiestas patronales de Buñol,|Szerdán, Buñol község patrónusa ünnepének a hetében, que es siempre el último miércoles de agosto,|amely mindig augusztus utolsó szerdája, tiene lugar la Tomatina, una batalla de tomates a lo largo de varias calles y en la plaza del pueblo.| van a Tomatina, egy paradicsomcsata több utca mentén (hosszában) és a község főterén. Actualmente la noche anterior a este miércoles se denomina "la de la empalma",| Valójában az e szerdát megelőző éjszakát "az egyesülés (egybekötés éjszakájának)" nevezik", término que alude a ir de fiesta hasta el amanecer,| e kifejezés a hajnalig tartó ünnepségre (menésre) vonatkozik, disponiendo para ello de chiringuitos patrocinados por el ayuntamiento y de locales gestionados por vecinos abiertos exclusivamente para este día.| kihasználva erre az önkormányzat által támogatott bárokat és a helyi lakosok (szomszédok) által működtetett helyiségeket, melyek kizárólag ezen a napon tartanak nyitva. :img /img/articles/tomatina01.jpg | https://www.theatlantic.com/photo/2017/08/la-tomatina-2017/538467/ En torno a las 10 horas comienza el primer evento de La Tomatina.| 10 óra körül kezdődik a Tomatina első eseménye. Es el "palo jabón", una cucaña que consiste en subir a un poste engrasado para alcanzar un jamón colgado en la parte superior.|Ez a "szappanoszlop", egy (rúdmászó-)verseny mely abból áll, hogy fel kell mászni egy bezsírozott oszlopra - elérni a tetején felakasztott sonkát. Una vez que alguien ha conseguido soltar el jamón del palo, se da la señal para el comienzo de la batalla de tomates,|Amint (ha egyszer) valakinek sikerül (elérni) ledobni a sonkát az oszlopról, jelzést adnak a paradicsomcsata megkezdésére. que suele ser sobre las 11 del mediodía, cuando suena la carcasa o traca y comienza el evento principal.|amely körülbelül déli 11-kor szokott lenni, mikor megszólal a lövés vagy petárdák és elkezdődik a fő esemény. Seis camiones son los encargados de distribuir las casi 150 toneladas de tomate entre los asistentes, que desde 2013 tienen aforo máximo de 22.000 personas:| 6 teherautót megraknak hogy szétosszák a csaknem 150 tonnányi paradicsomot a résztvevők közt, akik 2013 óta legtöbben 22.000-en lehetnek. los vehículos pasan a un ritmo muy lento entre la multitud congregada en el recorrido (calles San Luis, Cid, y Plaza del Pueblo)| a járművek nagyon lassú ütemben haladnak át az útvonalon (San Luis és Cid utcák, és a Falu főtere) összegyűlt tömeg közt. mientras un grupo de vecinos de la localidad, subidos a los volquetes de los vehículos, se encargan de repartir los tomates entre la gente, lanzándoselos.| miközben helybéliek csapata, fent a járművek platóján, gondoskodnak (felelnek) a paradicsomok elosztásától az emberek közt, dobálva nekik azokat. Uno de los grandes momentos de la fiesta se produce cuando las cajas de los camiones se levantan, volcando gran cantidad de tomates y jugo sobre las calles, a los que la gente se lanza para regodearse en ellos y recoger munición.| Az ünnepély egyik nagy pillanata történik, mikor a teherautók platói felemelkednek, kiborítva a nagy mennyiségű paradicsomot és levét az utcákra, melyekbe az emberek belevetik magukat élvezetből és hogy muníciót gyűjtsenek. Después de exactamente una hora, la lucha termina al disparo de la segunda carcasa anunciando el final.| Pontosan egy óra elteltével (után), a harc véget ér a második lövés elsütésekor, amely jelzi a befejezést. Toda la plaza queda teñida de rojo y se forman ríos de jugo de tomate.| Az egész tér pirosra színezett marad és paradicsomlé-folyók alakulnak ki. El proceso de limpieza de las calles lo realizan las brigadas de limpieza de la localidad, ayudadas por los propios vecinos.| A utcák takarításának folyamatát a helyiek takarítóbrigádjai végzik, a saját szomszédaik által segítve. Los participantes suelen aprovechar el agua de las mangueras para quitarse el tomate pegado al cuerpo y así darse un primer aseo.| A résztvevők ki szokták használni a locsolótömlők vizét hogy megszabaduljanak a testükre ragadt paradicsomtól és így végezzék első tisztálkodásukat. Algunos se acercan al charco de “los peñones” para lavarse.| Egyesek a "sziklák" tócsáját közelítik meg hogy megmosakodjanak. Tras la limpieza, las calles del pueblo, que son de adoquín, quedan impolutas debido a la acidez del tomate que desinfecta y limpia a fondo todas las superficies.| A takarítás után, a falu utcái, melyek kövezettek, szennyezésmentesek maradnak a paradicsom savassága következtében, mely fertőtleníti és megtisztítja alaposan az összes felületet. Los tomates proceden de Xilxes (Castellón), donde son menos costosos y se cultivan específicamente para estas fiestas, ya que su sabor no resulta adecuado para el consumo.| A paradicsom Xilxes-ből származik, ahol kevésbé drága és kifejezetten erre az ünnepre termesztik, mivel íze nem alkalmas a fogyasztásra. ​ Para los participantes se recomienda el uso de gafas protectoras y guantes.| A résztvevők számára ajánlott védőszemüveg és kesztyűk használata. Antes de lanzarlos, los tomates se deben aplastar para que no dañen a nadie.| Mielőtt eldobják, a paradicsomokat szét kell nyomniuk, hogy ne okozzanak sérülést senkinek.

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Gyetven Miklós