Spanyol igeidők: Jelen idő, kijelentő mód (Indicativo, Presente)

Jelen idő használata kijelentő módban a spanyol nyelvben

Szabályos ragozás

A szabályos ragozás három csoportra oszlik, a főnévi igenév végződése szerint, ami -ar, -er vagy -ir :

hablar = beszélni
comer = enni
vivir = élni

hablar
Indicativo
Presente
comer
Indicativo
Presente
vivir
Indicativo
Presente

yo (én)hablocomovivo
tú (te)hablascomesvives
él/ella/Ud. (ő/Ön)hablacomevive
nosotros (mi)hablamoscomemosvivimos
vosotros (ti)habláiscoméisvivís
ellos/ellas /Uds. (ők/Önök)hablancomenviven

Rendhagyó ragozás:

a) tőhangváltós igék

(egyes szám összes személyében és többes szám 3. személyében változik: o→ue , e→ie, e→i )

poder
Indicativo
Presente
querer
Indicativo
Presente
servir
Indicativo
Presente
yopuedoquierosirvo
puedesquieressirves
él/ella/Ud.puedequieresirve
nosotrospodemosqueremosservimos
vosotrospodéisqueréisservís
ellos/ellas /Uds.puedenquierensirven

b) igék  -ecer, -ocer, -ucir végződéssel

(egyes szám első személyben a végződés rendhagyó módon: -zco)

ofrecer
Indicativo
Presente
conocer
Indicativo
Presente
traducir
Indicativo
Presente
yoofrezcoconozcotraduzco
ofrecesconocestraduces
él/ella/Ud.ofrececonocetraduce
nosotrosofrecemosconocemostraducimos
vosotrosofrecéisconocéistraducís
ellos/ellas /Uds.ofrecenconocentraducen

c) igék -uir végződéssel

(egyes szám minden személyében és többes szám 3. személyében a szótő y-nal bővül)

construir
Indicativo
Presente
huir
Indicativo
Presente
yoconstruyohuyo
construyeshuyes
él/ella/Ud.construyehuye
nosotrosconstruimoshuimos
vosotrosconstruíshuís
ellos/ellas /Uds.construyenhuyen

d) egyéb rendhagyó ragozású igék (csak egyes szám 1.személyben)

ver
Indicativo
Presente
saber
Indicativo
Presente
dar
Indicativo
Presente
yoveodoy
vessabesdas
él/ella/Ud.vesabeda
nosotrosvemossabemosdamos
vosotrosveissabéisdais
ellos/ellas /Uds.vensabendan

poner
Indicativo
Presente
salir
Indicativo
Presente
caer
Indicativo
Presente
yopongosalgocaigo
ponessalescaes
él/ella/Ud.ponesalecae
nosotrosponemossalimoscaemos
vosotrosponéissalíscaéis
ellos/ellas /Uds.ponensalencaen

traer
Indicativo
Presente
hacer
Indicativo
Presente
valer
Indicativo
Presente
yotraigohagovalgo
traeshacesvales
él/ella/Ud.traehacevale
nosotrostraemoshacemosvalemos
vosotrostraéishacéisvaléis
ellos/ellas /Uds.traenhacenvalen

e) egyéb rendhagyó ragozású igék (több személyben)

ser
Indicativo
Presente
estar
Indicativo
Presente
ir
Indicativo
Presente
tener
Indicativo
Presente
yosoyestoyvoytengo
eresestásvastienes
él/ella/Ud.esestávatiene
nosotrossomosestamosvamostenemos
vosotrossoisestáisvaistenéis
ellos/ellas /Uds.sonestánvantienen

decir
Indicativo
Presente
venir
Indicativo
Presente
oír
Indicativo
Presente
yodigovengo
dicesvienes
él/ella/Ud.diceviene
nosotrosdecimosvenimos
vosotrosdecísvenís
ellos/ellas /Uds.dicenvienen

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Gyetven Miklós