Časy slovies v španielčine: Podmieňovací spôsob (Condicional)

   Podmieňovacím spôsobom v prítomnom čase  vyjadrujeme dej ktorý by sa mohol odohrať v prítomnosti. Skloňovanie je jednoduché, ku koreňu neurčitku sa pripája -ía a skloňuje sa podobne ako v pravidelnom prítomnom čase.

Použitie:

hablar
Indicativo
Condicional
comer
Indicativo
Condicional
vivir
Indicativo
Condicional

yo (én)hablaríacomeríaviviría
tú (te)hablaríascomeríasvivirías
él/ella/Ud. (ő/Ön)hablaríacomeríaviviría
nosotros (mi)hablaríamoscomeríamosviviríamos
vosotros (ti)hablaríaiscomeríaisviviríais
ellos/ellas /Uds. (ők/Önök)hablaríancomeríanvivirían

V nepravidelných tvaroch sa koreň neurčitku skráti:

hacer
Indicativo
Condicional
saber
Indicativo
Condicional
querer
Indicativo
Condicional

yo (én)haríaquerría
tú (te)haríasquerrías
él/ella/Ud. (ő/Ön)haríaquerría
nosotros (mi)haríamosquerríamos
vosotros (ti)haríaisquerríais
ellos/ellas /Uds. (ők/Önök)haríanquerrían

poder
Indicativo
Condicional
decir
Indicativo
Condicional
caber
Indicativo
Condicional

yo (én)podríadiríacabría
tú (te)podríasdiríascabrías
él/ella/Ud. (ő/Ön)podríadiríacabría
nosotros (mi)podríamosdiríamoscabríamos
vosotros (ti)podríaisdiríaiscabríais
ellos/ellas /Uds. (ők/Önök)podríandiríancabrían

... v niektorých prípadoch sa do koreňa pridáva "d":

tener
Indicativo
Condicional
venir
Indicativo
Condicional
poner
Indicativo
Condicional

salir
Indicativo
Condicional
valer
Indicativo
Condicional

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Gyetven Miklós