Španielske pesničky - texty so slovenským prekladom

Tu uvedené preklady španielskych textov majú pomôcť naučiť sa španielsky jazyk, preto sme sa snažili o čím doslovnejší preklad, tým naša slovenská verzia môže byť miestami nespisovná a neumelecká. Takto ale význam slovenských slov použitých v preklade je bližší k významu španielskych slov v originálnom texte.

Hasta el amanecer (Do svitania)
Nicky Jam

El Perdón (Odpustenie)
Nicky Jam y Enrique Iglesias

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven