Lección 19    

Lección 20 (veinte) - 20. lekcia španielčiny

- Hola, ¿dónde estás?
- Ahoj, kde si?
- Estoy en la tienda Zara. Voy a comprar la ropa.
- Som v obchode Zara. Idem si kúpiť oblečenie.
- Pero, ¿la ropa es cara o barata?
- Ale sú šaty drahé alebo lacné?
- Es un poco cara y un poco barata.
- Je to trochu drahé a trochu lacné.
- La camiseta para mi marido cuesta 20 (veinte) euros, los vaqueros cuestan 15 (quince) euros. La chaqueta para mi padre cuesta 40 (cuarenta) euros.
- Tričko pre manžela stojí 20 (dvadsať) eur, rifle 15 (pätnásť) eur. Bunda pre otca stojí 40 (štyridsať) eur.
- ¿Y los zapatos y el vestido?
- A topánky a šaty?
- El vestido cuesta 12 (doce) euros y los zapatos cuestan 45 (cuarenta y cinco).
- Šaty stoja 12 (dvanásť) eur a topánky 45 (štyridsaťpäť).
- ¿Y ellos tienen la talla de la ropa que quieres?
- A majú veľkosť oblečenia, akú chceš?
- , estoy muy feliz.
- Áno, som veľmi šťastná.

Palabras - Slovíčka

barato, baratalacný, lacná
(la) caradrahý, drahá (cenovo) , alebo aj: cara = tvár
cuarentaštyridsať
(éllos/Uds.) cuestan(oni) stoja (nejakú cenu) (costar = stáť nejakú cenu)
ellosoni
felizšťastný, štastná
(la) chaquetabunda
losurčitý člen mužského rodu v množnom čísle
(el) padreotec (padres = otcovia, rodičia)
(tú) quieres(ty) chceš (querer = chcieť, szeretni)
(la) tallaveľkosť, rozmer
(éllos/Uds.) tienen(oni) majú (tener = mať, vlastniť)
(los) vaquerosdžínsy
veintedvadsať

Zara = (názov obchodu)

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven