Lección 5     Lección 7

Lección 6 (seis) - 6. lekcia španielčiny

- ¡Hola, disculpa! ¿Dónde está la plaza de Cibeles?
- Ahoj, prepáč. Kde je námestie Cibeles.
- ¿ no eres de aquí?
- Ty nie so odtiaľto?
- No. Soy un turista, estoy de vacaciones aquí.
- Nie. Som turista, som na tu prázdninách.
- , claro. La plaza de Cibeles está allí al final de la calle.
- Áni, jasné. Námestie Cibeles je tam na konci ulice.
- Yo no comprendo. ¿Puedes repetir, por favor?
- Nerozumiem. Môžeš to zopakovať, prosím?
- Con gusto, la plaza de Cibeles está allí.
- Rád. Námestie Cibeles je tam.
- Muchas gracias.
- Veľmi ďakujem.
- Buenas vacaciones.
- Dobré prázdniny!
- ¡Chao!
- Čau!
- ¡Chao!
- Čau!

Palabras - Slovíčka

al= a el = pri (predložka a určitý člen spojené)
allí, allátam
(la) calleulica
(yo) comprendo(ja) rozumiem
(tú) eres(ty) si (v nemennom stave, alebo národnosti)
(el) favorláskavosť
(el) finalkoniec
(el) gustochuť, radosť (urobiť niečo)
mucho, muchamnoho, veľa
(tú) puedes(ty) môžeš
repetiropakovať
seisšesť
(yo) soy(ja) som (v nemennom stave, národnosti)
(el) turistaturista
yoja

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven