Lección 15     Lección 17

Lección 16 (dieciséis) - 16. lekcia španielčiny

- Buenos días, bienvenido en nuestro hotel. ¿Qué deseáis?
- Dobrý deň, vitajte v našom hoteli. Čo si prajete?
- Tengo una reserva para .
- Mám rezerváciu pre seba.
- Muy bien, señor. ¿De qué nombre? ¿Quiénes sois vosotros?
- Veľmi dobre, pane. Na aké meno? Kto ste?
- Mi nombre es Juan García. Somos mi mujer, mis hijos y mis padres.
- Moje meno je Juan García. Sme moja žena, moje deti a moji rodičia.
- , usted tiene una reserva para una semana, para 7 (siete) días. Usted también tiene una reserva para dos personas.
- Áno, vy máte ďalšiu rezerváciu na týžde, na 7 dní. Vy tiež máte jednu rezerváciu pre dve osoby.
- , pero mi hermano no viaja.
- Áno, ale môj brat nepríde ("necestuje").
- Muy bien. Su habitación tiene el número 12 (doce). Aquí tiene las llaves.
- Veľmi dobre. Vaša izba má číslo 12. Tu máte kľúče.
- ¿Dónde está nuestra habitación?
- Kde sa nachádza naša izba?
- Su habitación está aquí en la primera planta.
- Vaša izba je tu na prvom poschodí.
- Gracias.
- Ďakujem.

Palabras - Slovíčka

bienvenido, bienvenidavítaný, vítaná
dieciséisšesťnásť
(la) habitaciónizba
(el) hermanobrat (hermanos = súrodenci, aj miešane ak je medzi nimi aj chlapec)
(el) hijosyn (hijos = deti miešane, ak sa medzi nimi nachádza aj chlapec)
laurčitý člen ženského rodu (v množnom čísle: las)
(la) llavekľúč
(el) nombremeno
nuestro, nuestranáš, naša
númeročíslo
(los) padresrodičia (alebo otcovia)
(la) plantaposchodie , ale aj rastlina
quiénkto (quiénes = v množnom čísle)
(vosotros) sois(vy) ste (ser = byť, v stálom stave)

García = (priezvisko), Juan = (mužské meno)

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven