Lección 16     Lección 18

Lección 17 (diecisiete) - 17. lekcia španielčiny

- ¿ vas de vacaciones a Mallorca?
- Ideš na výlet na Mallorcu?
- , necesitas viajar conmigo.
- Áno, mal by si cestovať so mnou.
- No puedo, yo tengo trabajo. ¿cuándo viajas?
- Nemôžem, mám robotu. Kedy cestuješ?
- Yo viajo el sábado o el domingo. Yo no . Tengo la información en mi billete.
- Cestujem v sobotu alebo nedeľu. Neviem. Mám informáciu na lístku.
- ¿Y dónde está tu billete?
- A kde je tvoj lístok?
- Está allí, puedes ver.
- Je tam, môžeš vidieť.
- , yo veo. Pero viajas el viernes, no el sábado o el domingo.
- Áno, vidím. Ale ty cestuješ v piatok, nie v sobotu alebo nedeľu.
- ¿Cómo? ¿mañana? ¡Hoy es jueves! Yo necesito preparar mi maleta rápido.
- Ako? Zajtra? Dnes je štvrtok! Rýchlo musím pripraviť môj kufor.
- ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Puedo darte una guía? Porque tengo una muy buena.
- Ako ti môžem pomôcť? Môžem ti dať sprievodcu? Lebo mám jeden veľmi dobrý.

Palabras - Slovíčka

ayudartepomôcť ti (ayudar = pomôcť)
conmigoso mnou
cuándokedy?
darte= dar te = dať ti (dar = dať)
diecisietesedemnásť
(el) domingonedeľa
(la) informacióninformácia
(el) juevesštvrtok
(el/la) mañanael mañana = zajtra, la mañana = ráno
(tú) necesitas(ty) potrebuješ (niečo) (necesitar = potrebovať)
prepararpripravovať
rápido, rápidarýchly (rýchlo), rýchla
(el) sábadosobota
(yo) veo(ja) vidím (ver = vidieť)
(el) viernespiatok

Mallorca = (názov ostrova)

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven