Lección 7     Lección 9

Lección 8 (ocho) - 8. lekcia španielčiny

- ¡Buenas tardes!
- Dobrý deň! (popoludní)
- ¡Hola, buenas tardes! Quiero dos billetes para el museo, por favor.
- Ahoj, dobrý deň! Chcel by som dva lístky do múzea, prosím.
- , señor. ¿Dos adultos?
- Anó pane. Dva dospelé?
- , claro. Dos adultos para nosotros. ¿Cuánto es?
- Áno, jasné. Dva dospelé pre nás. Koľko to bude?
- Un billete para un adulto cuesta 7 (siete) euros.
- Jeden lístok pre dospelého stojí 7 eur.
- Bien.
- Dobre.
- Aquí tiene. Son catorce (14) euros. Necesita una guía?
- Nech sa páči (tu máte). Sú (stoja) 14 eur. Potrebujete sprievodcu (brožúru)?
- No gracias, la tengo.
- Nie ďakujem, mám.
- ¡Disfrute la visita!
- Užite si návštevu!
- Muchas gracias
- Veľmi ďakujem.

Palabras - Slovíčka

(el) adultodospelý
catorceštrnásť
(él/élla/Ud.) disfrute(on, ona, vy) užite si
(la) guíanávod, sprievodca
(el) museomúzeum
(él/élla/Ud.) necesita(on, ona, vy) potrebuje(te)
nosotrosmy
ochoosem
parapre (perdložka)
(yo) quiero(ja) chcem
(el) señorpán
(éllos/Uds.) son(oni) sú (nemennou vlastnosťou, národnosťou)
(el) tardespopoludnie
(él/élla/Ud.) tiene(on, ona) má, vlastní
(la) visitanávšteva

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven