Lección 8     Lección 10

Lección 9 (nueve) - 9. lekcia španielčiny

- ¡Hola! Yo soy Juanjo. ¿Cómo os llamáis?
- Ahoj! Ja som Juanjo. Ako sa voláte?
- Yo me llamo Katarina, mucho gusto. Le presento a mi amigo. Él se llama Mario. Él no habla español.
- Ja sa volám Katarina, teším sa. Predstavujem Vám môjho priateľa. On sa volá Mario. On nehovorí španielsky.
- Encantado. Yo soy peluquero. Y , ¿dónde trabajas?
- Teší ma. Ja som kaderník. A ty, kde pracuješ?
- Yo soy una profesora. Somos turistas aquí.
- Ja som učiteľka. Sme tu turisti.
- Buenas vacaciones!
- Príjemné prázdniny!
- Gracias!
- Ďakujem!

Palabras - Slovíčka

amigo, amigapriateľ, priateľka
élon
encantado, encantadapotešený, potešená
(el) españolšpaniel, španielčina
(él/élla/Ud.) habla(on) hovorí
lejeho, ju, jej (používa sa pre osoby)
(vosotros) llamáis(vy) voláte - množné číslo, druhá osoba
(yo) llamo(ja) volám
memňa
nuevedeväť
osvás
peluquero, peluqueraholič, kadernička
(yo) presento(ja) predstavujem (presentar = predstavovať)
profesor, profesoraprofesor, profesorka
(nosotros) somos(my) sme (ser = byť, nemennou vlastnosťou alebo národnosťou)

Juanjo = mužské meno, Katarina = ženské meno, Mario = mužské meno

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven