Skloňovanie ďalších španielskych slovies

Skloňovanie španielskeho slovesa gastar

gastar = míňať (peniaze), tráviť (čas)

Infinitivo
Neurčitok
Gerundio
Slovesné podstatné meno
Participio pasado
Príčastie
gastargastandogastado
Indicativo
Presente
Prítomný čas
yo (ja)gasto
tú (ty)gastas
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)gasta
nosotros (my)gastamos
vosotros (vy)gastáis
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)gastan
Indicativo
Pretérito perfecto simple
Jednoduchý minulý čas
Indicativo
Pretérito imperfecto
Minulý čas nedokončený
yo (ja)gastégastaba
tú (ty)gastastegastabas
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)gastógastaba
nosotros (my)gastamosgastábamos
vosotros (vy)gastasteisgastabais
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)gastarongastaban
Indicativo
Futuro
Budúci čas
Indicativo
Condicional
Podmieňovací spôsob
yo (ja)gastarégastaría
tú (ty)gastarásgastarías
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)gastarágastaría
nosotros (my)gastaremosgastaríamos
vosotros (vy)gastaréisgastaríais
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)gastarángastarían
Subjuntivo
Presente
Spojovací spôsob prítomný
Subjuntivo
Pretérito imperfecto
Spojovací spôsob minulý
yo (ja)gastegastara / gastase
tú (ty)gastesgastaras / gastases
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)gastegastara / gastase
nosotros (my)gastemosgastáramos / gastásemos
vosotros (vy)gastéisgastarais / gastaseis
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)gastengastaran / gastasen
Imperativo
Rozkazovací spôsob
yo (ja) / -
tú (ty)gasta / no gastes
Ud. ()gaste / no gaste
nosotros (my)gastemos / no gastemos
vosotros (vy)gastad / no gastéis
Uds. ()gasten / no gasten
Indicativo
Pretérito perfecto compuesto
Predprítomný čas
Indicativo
Pretérito pluscuamperfecto
Predminulý čas
yo (ja)he gastadohabía gastado
tú (ty)has gastadohabías gastado
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)ha gastadohabía gastado
nosotros (my)hemos gastadohabíamos gastado
vosotros (vy)habéis gastadohabíais gastado
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)han gastadohabían gastado
Indicativo
Futuro perfecto
Predbudúci čas
Indicativo
Condicional perfecto
Minulý podmieňovací spôsob
yo (ja)habré gastadohabría gastado
tú (ty)habrás gastadohabrías gastado
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)habrá gastadohabría gastado
nosotros (my)habremos gastadohabríamos gastado
vosotros (vy)habréis gastadohabríais gastado
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)habrán gastadohabrían gastado
Subjuntivo
Pretérito perfecto
Spojovací spôsob predprítomný
Subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto
Spojovací spôsob predminulý
yo (ja)haya gastadohubiera gastado / hubiese gastado
tú (ty)hayas gastadohubieras gastado / hubieses gastado
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)haya gastadohubiera gastado / hubiese gastado
nosotros (my)hayamos gastadohubiéramos gastado / hubiésemos gastado
vosotros (vy)hayáis gastadohubierais gastado / hubieseis gastado
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)hayan gastadohubieran gastado / hubiesen gastado
Infinitivo compuesto
Neurčitok - zložený
Gerundio compuesto
Slovesné podstatné meno - zložené
()haber gastadohabiendo gastado

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven