Skloňovanie ďalších španielskych slovies

Skloňovanie španielskeho slovesa girar

girar =

Infinitivo
Neurčitok
Gerundio
Slovesné podstatné meno
Participio pasado
Príčastie
Indicativo
Presente
Prítomný čas
Indicativo
Pretérito perfecto simple
Jednoduchý minulý čas
Indicativo
Pretérito imperfecto
Minulý čas nedokončený
Indicativo
Futuro
Budúci čas
Indicativo
Condicional
Podmieňovací spôsob
Subjuntivo
Presente
Spojovací spôsob prítomný
Subjuntivo
Pretérito imperfecto
Spojovací spôsob minulý
Imperativo
Rozkazovací spôsob
Indicativo
Pretérito perfecto compuesto
Predprítomný čas
Indicativo
Pretérito pluscuamperfecto
Predminulý čas
Indicativo
Futuro perfecto
Predbudúci čas
Indicativo
Condicional perfecto
Minulý podmieňovací spôsob
Subjuntivo
Pretérito perfecto
Spojovací spôsob predprítomný
Subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto
Spojovací spôsob predminulý
Infinitivo compuesto
Neurčitok - zložený
Gerundio compuesto
Slovesné podstatné meno - zložené

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven