Skloňovanie ďalších španielskych slovies

Skloňovanie španielskeho slovesa hacer

hacer = robiť

Infinitivo
Neurčitok
Gerundio
Slovesné podstatné meno
Participio pasado
Príčastie
hacerhaciendohecho
Indicativo
Presente
Prítomný čas
yo (ja)hago
tú (ty)haces
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)hace
nosotros (my)hacemos
vosotros (vy)hacéis
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)hacen
Indicativo
Pretérito perfecto simple
Jednoduchý minulý čas
Indicativo
Pretérito imperfecto
Minulý čas nedokončený
yo (ja)hicehacía
tú (ty)hicistehacías
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)hizohacía
nosotros (my)hicimoshacíamos
vosotros (vy)hicisteishacíais
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)hicieronhacían
Indicativo
Futuro
Budúci čas
Indicativo
Condicional
Podmieňovací spôsob
yo (ja)haréharía
tú (ty)harásharías
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)haráharía
nosotros (my)haremosharíamos
vosotros (vy)haréisharíais
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)haránharían
Subjuntivo
Presente
Spojovací spôsob prítomný
Subjuntivo
Pretérito imperfecto
Spojovací spôsob minulý
yo (ja)hagahiciera / hiciese
tú (ty)hagashicieras / hicieses
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)hagahiciera / hiciese
nosotros (my)hagamoshiciéramos / hiciésemos
vosotros (vy)hagáishicierais / hicieseis
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)haganhicieran / hiciesen
Imperativo
Rozkazovací spôsob
yo (ja) / -
tú (ty)haz / no hagas
Ud. ()haga / no haga
nosotros (my)hagamos / no hagamos
vosotros (vy)haced / no hagáis
Uds. ()hagan / no hagan
Indicativo
Pretérito perfecto compuesto
Predprítomný čas
Indicativo
Pretérito pluscuamperfecto
Predminulý čas
yo (ja)he hechohabía hecho
tú (ty)has hechohabías hecho
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)ha hechohabía hecho
nosotros (my)hemos hechohabíamos hecho
vosotros (vy)habéis hechohabíais hecho
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)han hechohabían hecho
Indicativo
Futuro perfecto
Predbudúci čas
Indicativo
Condicional perfecto
Minulý podmieňovací spôsob
yo (ja)habré hechohabría hecho
tú (ty)habrás hechohabrías hecho
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)habrá hechohabría hecho
nosotros (my)habremos hechohabríamos hecho
vosotros (vy)habréis hechohabríais hecho
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)habrán hechohabrían hecho
Subjuntivo
Pretérito perfecto
Spojovací spôsob predprítomný
Subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto
Spojovací spôsob predminulý
yo (ja)haya hechohubiera hecho / hubiese hecho
tú (ty)hayas hechohubieras hecho / hubieses hecho
él/ella/Ud. (on/ona/Vy)haya hechohubiera hecho / hubiese hecho
nosotros (my)hayamos hechohubiéramos hecho / hubiésemos hecho
vosotros (vy)hayáis hechohubierais hecho / hubieseis hecho
ellos/ellas /Uds. (oni/Vy)hayan hechohubieran hecho / hubiesen hecho
Infinitivo compuesto
Neurčitok - zložený
Gerundio compuesto
Slovesné podstatné meno - zložené
()haber hechohabiendo hecho

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven