Lección 17     Lección 19

Lección 18 (dieciocho) - 18. lekcia španielčiny

- Hola amigo, me llamo Rita.
- Ahoj kamarát, volám sa RIta.
- Hola Rita, soy Manuel.
- Ahoj Rita, som Manuel.
- ¿ sabes a qué hora sale el tren?
- Vieš o koľkej odchádza vlak?
- claro que , el tren llega más o menos a las 14:00 (catorce) y sale a las 14:10 (catorce y diez).
- Áno, jasne že viem, vlak prichádza viacmenej o 14:00 (štrnásť) a odchádza o 14:10 (štrnásť a dessať).
- ¿? Me parece un poco raro. Pero ¿qué día es hoy?
- Áno? Zdá sa mi trochu divné. Ale aký je dnes deň?
- ¿ no sabes qué día es hoy? Hoy es lunes.
- Ty nevieš aký je dnes deň? Dnes je pondelok.
- Ahora comprendo, en martes el tren llega a las 13:00 (trece) y sale a las 13:10 (trece y diez).
- Teraz rozuiem, v utorok vlak prichádza o 13:00 (trinásť) a odchádza o 13:10 (trinásť desať).
- , exactamente. El tren sale más tarde en lunes que en martes.
- Áno, presne. Vlak odchádza neskoršie v pondelok ako v utorok.
- No me gusta esperar en la estación de tren, especialmente cuando hace mucho frío.
- Nerád by som čakal na stanici (vlakovej), najmä keď je veľmi zima.
- , a tampoco me gusta esperar.
- Áni, ani mne sa nepáči čakanie.

Palabras - Slovíčka

ahorateraz
especialmenteobvzlášť
esperaročakávať, dúfať
exactamentepresne
(el) lunespondelok
(el) martesutorok
menosmenej, málo
(él/élla/Ud.) parece(on, ona) podobá sa, vyzerá ako, zdá sa ako (parecer = podobať sa, vyzerať)
poco, pocamálo
raro, rarazvláštny, zriedkavý / zvláštna, zriedkavá
(tú) sabes(ty) vieš (saber = vedieť)
(él/élla/Ud.) sale(on, ona) odchádza, vyjde von (salir = odísť, vyjsť von)
tampocoani (tiež nie)
(la) tardeneskoro, poobedie

Manuel = (mužské meno), Rita = (ženské meno)

© LENGUAR s.r.o. Webmaster: Mikuláš Gyetven